LTH-kören

Lunds Tekniska Högskolas kör

Hör på kör!

LTH-körens termin är i full gång men vår konsert ligger ännu i framtiden. Vill du höra oss får du gärna ta kontakt, så försöker vi komma och sjunga när du behöver det! Vi gör väldigt omtyckta Lucia-framträdanden och har nog någon lucka för ett tåg i Lund. Givetvis är andra tillfällen lika bra.

Har du någon idé?

Läs mer