Om oss



LTH-kören är en av Lunds bättre blandade studentkörer. Det är en ideell förening vid Teknologkåren i Lund och är kårens officiella kör. Kören bildades 1994 inför invigningen av Kårhuset och har sedan dess blivit ett välkänt namn i körtäta Lund. Kanske mest kännetecknande för kören är den stora variationen på repertoaren där varje termin innebär utmaningar i form av nya sånger från många olika genrer. På senare tid har kören haft konsertteman som Youtube, Toner från alla världens hörn och Filmmusik.

Kören arrangerar årligen egna jul- och vårkonserter och sjunger gärna med andra körer i olika konstellationer, t.ex. i samband med Lund Choral Festival eller körsamarbeten som arrangeras av Körkollegiet i Lund. Kören kan bokas för att sjunga på fester och andra evenemang och inför jul klär vi oss i traditionsenlig luciaskrud.

Varje termin ordnas ett uppskattat körläger där körens medlemmar åker iväg en helg för att repa och umgås. Detta tillsammans med bland annat körens fester bidrar till den goda sociala gemenskapen. Kören har också en tradition av att åka på den nordiska studentsångarstämman NSSS som återkommer vart tredje år. LTH-kören har deltagit sen 1999 och senast var vi i Tartu, Estland 2014. Kören deltog dock inte 2017, och tyvärr blev det återigen inställt 2020. Trots detta kan traditionen mycket väl komma att återupptas i framtiden.

Information om hur du ansöker om att gå med i kören hittar du under Gå med! Glöm inte att gilla vår Facebooksida för att få reda på vad som händer hos oss just nu.


Ulf Ryde
LTH-körens dirigent sedan 2021


Ulf Ryde har sjungit i körer och mindre ensembler hela livet. Han har organist- och kantorsexamen och har varit vicedirigent i Lunds Akademiska Kör. Tillsammans med sin fru han lett Nilstorpskören sedan 2009 och 2018 startade han Chemical Centre Choir. Till yrket är han professor i teoretisk kemi på Lunds universitet.


Tidigare dirigenter

Siri Arvidson (2018 - 2021)
Simon Petersson (2017 - 2018)
Elin Isaksson (2013 - 2017)
Johan Rehnqvist (2010 - 2013)
Louise Högborg (2009 - 2010)
Eric Westesson (2001 - 2008)
Petra Hessung (1998 - 1999)
Pernilla Hessung (1996 - 1997, 1999 - 2000)
Sofie Eriksson (1994 - 1995)